Efter en succesfuld start med ATLAS® APP’en sidste år kan vi nu præsentere Update 2017. Opdag de nye og forbedrede funktioner i vores fodscan-app

SCAN YOUR FEET 2.0

 

 

 

 

 

ATLAS® bestræber sig på, at stille alle oplysninger og informationer fra App-tilbuddet korrekt og fuldstændig til rådighed. App'en bliver løbende aktualiseret og udvidet. ATLAS® overtager dog ingen hæftelse eller garanti for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de tilgængelige informationer.