ESD (Electro Static Discharge – elektrostatisk urladdning)

För alla områden där man arbetar med komponenter som är känsliga för statisk elektricitet erbjuder ATLAS® en kollektion modena ESD-säkerhetsskor. De som arbetar med high-techprodukter behöver speciell utrustning som skyddar produkten.
Dessa specialmodeller är antistatiska i området från 1 x 105 till 3,5 x 107 Ohm. Därigenom förhindrar de att bäraren blir statiskt laddad och skadar eller förstör känsliga elektroniska komponenter vid en otillräcklig avledning.