Mer PLATS för INNOVATION.

Ytterligare en tillbyggnad är färdig!

 

Den nya tillbyggnaden på 6000 m² kommer att vara mycket mer än en modern produktionshall:Atlas tillför ytterligare en produktionsyta vid huvudfabriken i Lajeado som har som mål att tillverka innovativa skyddsskor.

 

Det har nu skapats förutsättningar för att fortsätta och växa och befästa vår position som en kompetent producent av skyddsskor och också som en attraktiv arbetsgivare i regionen.

 

”Med expansionen av vår produktionsyta i Brasilien, kan vi möta den ökade efterfrågan på innovativa och högkvalitativa skyddsskor på den europeiska marknaden på ett effektivare med större flexibilitet,” uttalar ATLAS CEO Werner Schabsky.

 

Med den aktuella utbyggnaden Atlas anser sig ha en bra position för framtiden med totalt 1.450 anställda och 30.000m² produktionsyta idag. Modern teknologi säkrar en hög nivå av automatisering och även optimalt ytnyttjande av resurser. För anställda hos Atlas har det tillkommit ytterligare en matsal där de kan serveras sunda, varierande och goda maträtter.

 

Bildspel:


« tidigare Nyhetsbrev       » nästa Nyhetsbrev