ATLAS® är medlem i Leather Working Group

ATLAS® kompletterar sitt kooperationsområde gällande inköp av råmaterial med medlemskapet i Leather Working Group (LWG). ATLAS® är medlem sedan början av 2016 och beseglar numera bearbetningen av miljövänliga läderhudar i ATLAS® fabriker.

Sedan grundandet år 2005 har olika märken, tillverkare och läderproducenter slutit sig samman i denna arbetskrets för att säkerställa konkreta direktiv för en miljövänlig produktion och bearbetning av läder.

Vårt läder köper vi från garverier som uppfyller kraven i LWG:s uppställda direktiv./

LWG-certifieringen möjliggör en transparent och permanent kontroll av våra läderleverantörers miljöskyddande åtgärder, vilket aktivt bidrar till ett säkert miljöskydd./

„Miljöskyddet är mycket viktigt för ATLAS® och det gläder oss särskilt att vi får vara en del av detta partnerskap“, säger Andreas Prentki, COO ATLAS-Brasil.

Så har förutom våra funktionsfoder, som redan sedan längre tid uppfyller kraven i Oeko-Tex Standard 100, även vårt lädermaterials ursprung och bearbetning kontrollerats och bedömts av en oberoende kommitté.

Hos ATLAS® bearbetas uteslutande sydamerikanskt nötdjursskinn, vilket måste uppfylla ytterst höga kvalitetskrav. Lädrets kvalitet övervakar vi dagligen genom en ständig kvalitetssäkring, som börjar redan hos våra leverantörer.