DUURZAME PRODUCTIE

In onze productievestigingen in het zuiden van Brazilië en in Dortmund hebben wij op het gebied van duurzaamheid al vele stappen ondernomen en we hebben nog veel meer ideeën voor de toekomst. In het kader van onze nieuwbouw op het terrein in Dortmund hebben we laatst een aantal spannende projecten gerealiseerd, die we u hier graag willen laten zien.


Solar Power

Voor het proces van de zolenproductie met ons MPU-schuim is het noodzakelijk dat alle mallen, dus de ʽbakvormenʼ van de zool, permanent verwarmd worden, zodat de chemische reactie van de materiaalcomponenten kan plaatsvinden. Voor dit proces is normaal gesproken heel veel stroom nodig. Samen met een constructeur van installaties hebben we na een intensieve ontwikkelingsfase nu met succes zonne-energie kunnen gebruiken om deze mallen op de gewenste temperatuur te brengen. Hiertoe zijn op het dak van de productiehallen ca. 500 m² zonnepanelen gemonteerd, die permanent met een vloeistof worden doorstroomd en zodoende de zonnewarmte kunnen opnemen. Deze energie wordt doorgestuurd naar moderne warmtewisselaars, die de mallen dan direct verwarmen. Deze oplossing is uitermate efficiënt en uniek in de schoenindustrie.

 


Waterverbruik

Zowel in Brazilië als in Duitsland gebruiken alle ATLAS-vestigingen het regenwater voor de werking van de sanitaire ruimten. In Dortmund staan daarvoor in totaal twee ondergrondse tanks met een inhoudscapaciteit van elk 8.000 liter ter beschikking. Het regenwater van de daken komt in deze tanks terecht, wordt opgeslagen en via een afzonderlijk buizennet naar de nodige plaatsen van de sanitaire ruimten verder geleid. Op die manier besparen we jaarlijks duizenden liters schoon water.


Energy Power

Medio 2020 hebben we op onze daken een fotovoltaїsch systeem met een oppervlakte van 5.000 m² geїnstalleerd. Deze installatie heeft een piekvermogen van 750kw/h en kan bijgevolg op zonnige dagen onze stroombehoefte op de locatie Dortmund voor 100% dekken. De overtollige energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet van de stad. Deze investering van ongeveer een half miljoen euro biedt ons de mogelijkheid om de zonne-energie duurzaam en langdurig te gebruiken voor onze productiemachines.   


Verwarmingsinstallatie

Tijdens de deels koude wintermaanden is het absoluut noodzakelijk dat onze productie-, opslag- en kantoorruimten worden verwarmd. Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van de techniek op basis van de calorische waarde van gas hebben wij voor wat betreft de verwarmingsinstallatie gekozen voor een technologisch alternatief. Het complexe systeem is gebaseerd op een energiemix van lucht-warmtepompen en de techniek van zonne-energie, die zonder gebruik van fossiele brandstoffen de nodige energie produceert. Deze wordt in een opslag voor aardwarmte van 30.000 liter in de vorm van warm water met een temperatuur van 10-20 graden Celsius opgeslagen. Met behulp van krachtige warmtepompen wordt de watertemperatuur vervolgens verhoogd naar ca. 40 graden Celsius. Dit warm water wordt daarna naar de vloerverwarming en luchtverwarmers geleid. Ook dit is een investering op de lange termijn die nog vele jaren voor ʽgroene verwarmingsluchtʼ zal zorgen.