ESD (Electro Static Discharge – elektrostatische ontlading)

Voor alle werkomgevingen, waarin wordt gewerkt met elektrostatische lading, biedt ATLAS® een collectie aan van moderne ESD-veiligheidsschoenen. De ESD modellen voorkomen het overbrengen van de electrostatische lading op gevoelige bouwelementen, zodat deze niet in gevaar komen. Want degene, die omgaat met hightechproducten, heeft een speciale uitrusting nodig die de producten beveiligt.  
Deze speciale modellen zijn anti-statisch in het bereik tussen 1 x 105 tot 3,5 x 107 Ohm. Hierdoor wordt bij de drager een elektrostatische oplading voorkomen. Deze kan bij ontoereikende afleiding uiterst delicate elektronische bouwdelen zwaar beschadigen of zelfs vernietigen.