Efter en succesfuld start med ATLAS® APP’en sidste år kan vi nu præsentere Update 2017. Opdag de nye og forbedrede funktioner i vores fodscan-app

SCAN YOUR FEET 2.0

 

 

 

 

 

 

Atlas eftersträvar att säkerställa att all information som är ställt till förfogande är korrekt och komplett. Appen uppdateras och utvidgas kontinuerligt. Atlas påtar sig inte ansvar och ger ingen garanti för exaktheten, fullständighet och aktuelliteten av tillgänglig information.