SÄKERHET VID ARBETET SEDAN 110 ÅR

En modern damsko med stålhätta och 3 cm hög häl, en sportig halvsko med spiktrampskydd och 3D-dämpningssystem eller en specialstövel med värmebeständig gångsula för gjutare och svetsare. Det är endast tre av över 500 olika produkter från ATLAS® med säte i Dortmund-Wickede. "Med våra säkerhetsskor täcker vi våra industrikunders hela behov. Så har t.ex. en bilkoncern från svetsning till metallbearbetning via montering och logistik fram till kontorsområdet helt olika krav på säkerhetsskor vilka vi uppfyller helt", förklarar Hendrik Schabsky, CEO för ATLAS®. 2,6 millioner par skor per år tillverkar det av femte generationen förda familjeföretaget. Dagligen säljs ca 13000 par skor. Därmed är ATLAS® Schuhfabrik GmbH & Co. KG Europas ledande tillverkare av branschspecifika säkerhetsskor. Till kunderna hör fackhandlare i hela Tyskland liksom koncerner och medelstora företag i bil-, bygg- och kemiindustrin liksom energiföretag. ATLAS® sysselsätter sammanlagt mer än 1600 medarbetare, därav ca 300 människor i Dortmund.

 


Skosulor av bokträ

1910 grundade Johannes Schabsky "Unnaer Schuhfabrik“. Därmed lade den aktuelle innehavarens, Hendrik Schabsky,  farfarsfarfar grundstenen för ATLAS® Schuhfabrik. Med en dagsproduktion på omkring 80 par skor producerade 16 medarbetare skyddsskor huvudsakligen för den lokala  gruv- och stålindustrin. "Skyddssulor för arbeten vid masugnen tillverkades på den tiden av bokträ och skorna bestod endast av en träsula och två läderdelar", berättar företagets CEO.


1960 firade familjeföretaget 50-årsjubileum med över 60 medarbetare och dagsproduktionen hade nått 400 par skor. I ytterligare 14 år producerades i Unna innan företaget 1971 flyttade till den nuvarande skofabriken i Dortmund-Wickede.

 


Med kolets och stålets nedgång måste företaget omorienteras och koncentrerade sig på andra  branschers behov inom den producerande industrin. Nya produkter utvecklades för kunder från bil-, byggnads- och den kemiska industrin. 1972 flyttade skofabriken från Unna till Frische Luft 159 i Dortmund. ATLAS® hörde till de första företagen i det nya industriområdet Wickede-Süd. När Hans Schabsky avled 1971 övertog hans hustru Christine Schabsky och senare hans son Werner Schabsky ledningen. Företaget utvecklades framgångsrikt och sysselsatte inom kort tid mer än 100 människor.

 


1979 upplevde företaget ett tragiskt bakslag när fabriken brann ner helt. "Det var en katastrof för företaget som vi endast med hjälp av hela personalens stora ansträngning kunde klara av", berättar Werner Schabsky. Efter återuppbyggnaden och ytterliggare utbyggnader 2002, 2007, 2011 och 2020 har fabriksområdet idag en yta på ca 60000 m².

 


LÄDERÖVERDELAR FRÅN BRASILIEN

Sedan 2006 producerar ATLAS® säkerhetsskornas läderöverdelar i en egen fabrik i södra Brasilien. Skornas slutmontering sker fortfarande på fabriken i Dortmund. Under de förgångna 11 åren har antalet medarbetare i fabriken i delstaten Rio Grande do Sul, nära den argentinska gränsen, stigit från 100 till över 1200. I Brasilien tillverkas alla skaft, alltså skoöverdelarna utan sula, komplett. Skaften transporteras i container till Dortmund, där en för varje modell passande sula sprutas fast.


I Dortmund produceras i treskiftsdrift, 24 timmar/dag och 6 dagar/vecka. Här förses skorna med sulor och genomgår slutkontrollen. Sedan 2020 har nu fabriken nio PU-hightechsulmaskiner. Logistik, representation och bokföring sker också i Dortmund. Alla marknadsföringsaktiviteter styrs härifrån.

 

 


KONTINUERLIG TILLVÄXT

ATLAS® växer kontinuerligt. Under de sista tio åren har företaget fördubblat sin omsättning. På fabriksområdet i Wickede byggs regelbundet. För tre år sedan togs en nybyggd hall i drift. Under vintern 2020 öppnar ATLAS® nybygget 4.0. Den nya arealen på 3500 m² uppstår för ca 60 medarbetare från slutmonteringen. Dessutom uppstår sociala utrymmen och ytterligare kontor som kan användas CO₂-neutralt. Moderna värmesystem utan fossila bränslen används klimatneutralt under det dagliga arbetet. I marknadsföringen samarbetar ATLAS® i hela Tyskland med fackhandeln och har dessutom filialer i Nederländerna, Danmark, Ungern och Polen. Dessutom har företaget representanter i alla europeisla länder. Exportkvoten ligger på ca 25 %.

 

NYCKELN TILL FRAMGÅNG


Medan många tillverkare flyttat sin verksamhet till Asien, har vi satsat på fabriken i Dortmund för vår sulproduktion, slutmontering och teknologiutveckling. "Som enda säkerhetsskotillverkare i världen har vi förlagt skaftproduktionen till Brasilien", betonar Werner Schabsky. Företaget satsar på konsekvent kvalitetsäkring från A till Ö.

 

 


"Varje hud, varje mikrofibermaterial, varje gångsula kontrollerar vi själva i våra företag och bearbetar där allt själv. Därigenom är vi mycket flexibla under produktionen och klarar även av ordertoppar. Vi är både nära vid processen och vid kunden. På så sätt kan vi snabbt omsätta innovationer, själv testa och implementera i vår produktion."

HENDRIK SCHABSKY | CEO, ATLAS®


Vid skor kräver industrin säkerhet, bekvämlighet och ergonomi. Företagens förebyggande hälsoskydd blir allt viktigare. Medarbetare måste skyddas mot inverkan på sin hälsa. Företagen kalkylerar medarbetarnas frånvarotid. Dyra frånvarotider som till exempel vid muskel-skelettsjukdomar måste om möjligt undvikas. Tillsammans med kunderna utvecklar ATLAS® nya produkter som passar exakt till deras behov.


Så sökte t.ex en biltillverkare i Tyskland metallfria skor för sin transparenta produktionslinje. Metallöglor på skon måste ersättas så att de inte längre kan repa lacken. Montörerna måste även när de står på knäna kunna röra sig flexibelt. Tillsammans med kunden realiserades "CF-serien". Biltillverkarens säkerhetsingenjörer och företagsläkare och experterna från ATLAS® arbetade därvid hand i hand.


För energiförsörjaren RWE har ATLAS® för de medarbetare som dagligen klättrar upp på höga strömmaster framställt en ny arbetssko som förhindrar olyckor genom stukning. Genom en andra snörning på skon har dessa medarbetare ett förbättrat vristskydd. Dessutom lägger kunden värde på en bra fotbädd och opitimal passform: "Säkerhetsskor måste passa perfekt. Med en av oss utvecklad fotskanner kan vi mäta exakt längd och bredd på våra medarbetares fötter och på så sätt ta fram en optimal skostorlek för varje medarbetare", berättar VD. En skannerbuss från ATLAS® besökte för detta ändamål alla RWE-företag i hela Tyskland och mätte mer än 20000 fötter.


SKANNA FÖTTER MED MOBILEN

2015 förde ATLAS® som första säkerhetsskotillverkare ut en egen app på marknaden. Med hjälp av denna kan fötterna skannas med mobilen och mätas digitalt. Så tas både skons storlek och vidd fram exakt. Passande skor från sortimentet kan väljas ut och beställas genast. Förr i tiden spelade skovidden och mellanstorlekar ingen roll – idag erbjuder Atlas 19 olika längder och 4 olika vidder. Arbetsskor har en stor betydelse i företagets hälsovård. Bra skor betyder även motivation och uppskattning för medarbetarna. "Den som har bra skor på fötterna, går också med gott humör till arbetet", säger Hendrik Schabsky.

 

 

Moderna säkerhetsskor måste vara så lätta som möjligt. Därför har ATLAS utvecklat ett innovativt och komplett sulsystem för gång-, mellan- och inläggssulor som visualiserades med hjälp av en 3D-skrivare. Arbetstagare, som står på benen hela dagen, gläder sig över bekväma skor. För tåskyddet har experterna skapat ergonomiskt anpassade stål- resp aluminiumhättor. De flata hättorna i skon syns knappast utifrån och känns inte inifrån. Brotthållfastheten testar Atlas i eget laboratorium.

 


Genom digitalisering och Industri 4.0 kommer produktionen och arbetsplatserna att ändras avsevärt under de kommande åren. Så går till exempel utvecklingen hos bilindustrin i riktning mot komplett robotstyrd tillverkning. Teknikerna, som på plats sköter robotarna, kallas långdistanslöpare. De arbetar i tempererade fabrikshallar och tillryggalägger flera kilometer om dagen. Deras skaderisk har minimerats: De går inte längre på olje- eller spånförorenade ytor och inga komponenter faller på deras fötter.

 


"De förändrade arbetsplatserna kräver även av oss en ständig utveckling. Gångkomfort, skoventilation och bekväma knytningar blir allt viktigare", förklarar Hendrik Schabsky. "Säkerhetsskor är fortfarande till stor del en hantverksprodukt. Samarbetet mellan människa och robot kommer att vidareutvecklas även när det gäller skoproduktionen. Som innovativt familjeföretag är vi väl förberedda för kraven genom Industri 4.0."