VARAKTIG PRODUKTION

I våra fabriker i södra Brasilien och i Dortmund har vi redan tagit många steg i riktning mot varaktighet och vi har många ideer för framtiden. Inom ramen för vårt nybygge vid fabriken i Dortmund har vi nyligen omsatt flera spännande projekt som vi gärna vill presentera här.

 


Solar Power

För sulproduktionens process med vårt MPU-skum är det nödvändigt att alla formdelar, alltså sulans bakformar, uppvärms permanent så att komponenternas kemiska reaktion kan ske. Denna process förbrukar vanligtvis mycket ström.Tillsammans med en anläggningskonstruktör har vi efter en intensiv utvecklingsfas nu lyckats att utnyttja solenergin för uppvärmningen av dessa formdelar. För detta har vi på produktionshallarnas tak ställt upp ca 500 m² solarpaneler som ständigt genomströmmas av en vätska som leder solvärmen vidare. Denna energi leds vidare till moderna värmeväxlare som sedan direkt värmer formdelarna. Denna lösning är högeffektiv och ensam i sitt slag inom skoindustrin.

 


Vattenförbrukning

Både i Brasilien och i Tyskland utnyttjar alla ATLAS-företag regnvattnet för de sanitära inrättningarna. För detta står i Dortmund två underjordiska tankar med vardera 8000 liter volym till förfogande. Takytornas regnvatten leds till dessa och därifrån via ett separat rörnät till de sanitära inrättningarna. På så sätt sparar vi tusentals liter färskvatten varje år.


Energy Power

På våra takytor har vi sedan mitten av år 2020 installerat en 5000 m² stor fotovoltaikanläggning. Denna anläggning har en toppeffekt på 750kw/h och kan därmed under soliga dagar täcka vårt strömbehov på fabriken i Dortmund till 100%. Överskottsenergin matas in i stadens elnät. Denna investering på ca 500000 euro gör det möjligt för oss att utnyttja solenergin effektivt och långfristigt för våra produktionsmaskiner.  


Värmeanläggning

Under de delvis kalla vintermånaderna är en uppvärmning av våra produktions-, lager- och kontorslokaler absolut nödvändig. Efter många år med gasvärme har vi bestämt oss för en ny typ av värmesystem. Det komplexa systemet baserar på en energimix av luft-värmepumpar och solteknik som utan användning av fossila bränslen producerar den nödvändiga energin. Denna lagras i en 30000 l stor värmeackumulator som varmt vatten med en temperatur på 10-20 °C. Med hjälp av högeffektiva värmepumpar höjs vattentemperaturen till ca 40 °C och varmvattnet matas fram till golvvärmen och luftvärmaren. Även detta är en investering på lång sikt och kommer under många år att försörja oss med "grön värme".