ATLAS® FÖRETAGSVÄRDEN

 

 

Sedan mer än 112 år står vi för kvalitet, innovation och ansvarskänsla. Dessa värden speglar sig inte bara i våra produkter utan även med vårt agerande för en varaktig framtid och för våra medmänniskor. För att realisera våra möjligheter måste vi alltid vara transparenta, öppet kommunicera våra företagsmål och gemensamt handla ansvarsmedvetet. Det är en av de grundläggande förutsättningarna för en varaktig framtid.

Vi måste redan idag lägga grunden för kommande generation så att även den kan nyttja och vidareutveckla denna vår planet med dess många begränsade resurser. För människorna bakom  ATLAS®-märket är det deras dagliga motivering.

Vi vill konsekvent följa denna väg och realisera våra mål inom kort tid -

Låt oss ta NEXT STEP!

Hendrik Schabsky | VD, ATLAS®

 ANSVAR

Som familjeföretag handlar vi alltid ansvarsfullt och långfristigt. Inte bara kunden och produkten står i medelpunkten för vår handlande, utan även miljön och människorna. Vi är stolta över vår 110-åriga företagshistoria och ser gärna tillbaka på de många framgångsrika åren av vårt skomakarhantverk. Tiden har medfört många, till största delen positiva, utvcklingar. Även arbetsvärlden ändras ständigt och vi måste redan idag förstå morgondagens krav. Detta gör vi tillsammans med våra kunder och människorna bakom märket ATLAS. Vi vill inte bara vara en pålitlig och ansvarsmedveten partner för våra kunder utan även för våra drygt 1450 medarbetare.


KVALITET

För oss kännetecknas kvalitet inte endast genom användning av uteslutande bästa material utan även genom excellent bearbetning  av detta. Vi är skotillverkare och vi tillverkar våra produkter från koskinn fram till den färdiga skon helt själva. Vi vet var våra högkvalitativa råmaterial kommer ifrån och sammanför dessa med skickligt hantverk och med stöd av modern teknologi. Så uppstår en produkt som dagligen övertygar dig på nytt.


INNOVATION

Våra kunders krav är mycket individuella och utvecklas ständigt vidare. Vi måste känna till och förstå dessa krav för att redan idag kunna arbeta på morgondagens innovationer.  Vårt utvecklingsteam arbetar ständigt med att optimera våra produkters performance. Vi utvecklar och testar nya skaft- och sulmaterial och deras bearbetning, både på vårt företag i Brasilien och i Dortmund. Vi förstår skomakarhantverket men vi för ständigt in ny teknologi som t.ex. 3D-skrivare i produktionen. Vi vill dagligen fortsätta att utvidga vår ledande roll med innovation.


VARAKTIGHET

Denna inleds inte vid slutet av våra produkters liv utan redan från början. Vi förstår varaktighet inte endast när det gäller ekologi utan även när det gäller social-ekologiskt handlande. Vi har definierat klara mål och har redan gått många framgångsrika steg. Den nya tidens aktuella problem har ännu inte övervunnits och vi vill även i framtiden ställa miljön och människorna i medelpunkten för vårt handlande, så att även de kommande generationerna har en chans att överleva.


TRANSPARENS

Vi måste dela våra företagsmål transparent med våra medarbetare liksom med våra kunder och partner. För detta måste vi  dokumentera våra mål och åtgärder och göra information tillgänglig. Med införandet av ISO 9001 och 14001 har vi skapat basen för ett managementsystem som exakt uppfyller dessa ändamål.

 


TEAMWORK

…makes a dream work. Samarbetet mellan alla medarbetare är för oss mycket viktigt eftersom vi endast tillsammans kan vara framgångrika. Hos ATLAS arbetar människor med olika nationalitet och religionstillhörighet, därigenom kan var och en bidra med sin egen del  till vår teamspirit. Vid ditt nästa besök i Dortmund kommer du säkert att märka det.