BÆREDYGTIG PRODUKTION

På vore produktionsanlæg i det sydlige Brasilien og i Dortmund har vi allerede taget mange skridt i forhold til bæredygtighed, og vi har mange flere idéer til fremtiden. I forbindelse med vores nybyggeri på fabrikken i Dortmund har vi for nylig realiseret nogle spændende projekter, som vi gerne vil præsentere for dig her.


Solcellestrøm

Til processen med såleproduktion med vores MPU-skum er det nødvendigt, at alle formdele, altså sålernes bageforme, opvarmes permanent, så råstofkomponenternes kemiske reaktion kan finde sted. Denne proces er sædvanligvist meget strømintensiv. Sammen med en anlægskonstruktør har vi efter en intensiv udviklingsfase nu med succes kunnet udnytte solenergien til temperering af disse formdele. Til dette er der på taget af produktionshallerne monteret næsten 500 m2 solcellepaneler, som permanent gennemstrømmes af en væske og således kan optage solvarmen. Denne energi ledes videre til moderne varmevekslere, som så opvarmer formdelene direkte. Denne løsning er meget effektiv og enestående inden for skoindustrien.

 


Vandforbrug

Både i Brasilien og i Tyskland udnytter alle ATLAS-fabrikker regnvandet til drift af toiletfaciliteterne. I Dortmund er der til dette i alt to underjordiske tanke med en kapacitet på hver 8.000 liter til rådighed. Regnvandet fra tagfladerne ledes ind i disse tanke, opbevares og ledes videre til toiletfaciliteternes forbrugssteder via et separat vandledningsnet. Dermed sparer vi tusinde liter ferskvand årligt.


Energistrøm

Siden midten af år 2020 har vi på vore tagflader installeret et 5.000 m2 stort fotovoltaikanlæg. Dette anlæg har en optimal ydelse på 750 kW/t og kan dermed på solrige dage dække vores strømforbrug på fabrikken i Dortmund. Den overskydende energi tilføres byens strømforsyning. Denne investering på næsten en halv million euro gør det muligt for os at udnytte solenergien til vore produktionsmaskiner bæredygtigt og langsigtet.   


Varmeanlæg

I de delvist kolde vintermåneder er en opvarmning af vore produktions-, lager- og kontorarealer nødvendig. Efter mange år med gasforbrændingsteknik har vi valgt en teknologiændring af varmeanlægget. Det komplekse system er baseret på en energiblanding af luft-varmepumper og solcelleteknik, som producerer den nødvendige energi uden anvendelse af fossile brændstoffer. Denne opbevares i et 30.000 liter stort jordvarmelager som varmt vand med en temperatur på 10 – 20 grader celsius. Ved hjælp af højeffektive varmepumper øges vandtemperaturen så til ca. 40 grader celsius, og det varme vand tilføres gulvvarmen og luftvarmeren. Også denne investering er foretaget på lang sigt og vil i mange år endnu sørge for ”grøn opvarmning”.