ATLAS® NYBYGGERI 4.0

Vigtige hjørnesten for lokalområdets udvikling var nybyggeriet af administrations- og logistikcenteret i årene 2002 og 2008. I år 2014 og 2018 blev der begge gange opført to ekstra logistikhaller med en størrelse på hver 3.000 m2. Det seneste byggeri, som blev afsluttet i november 2020, er et helt særligt højdepunkt. Efter 18 måneders byggeri er der midt i området i Dortmund opstået en 3.500 m2 stor produktions- og logistikhal efter det aktuelt tekniske niveau.

Please note: Once you watch the video, data will be transmitted to Youtube/Google. For more information, see Google Privacy.

Moderne arbejdspladse

I den nye produktionshal kan i alt 50 medarbejdere fra slutmontagen, den såkaldte finish, fra i dag finde deres nye arbejdspladser. Af hensyn til holdets velbefindende er der sat specielt fokus på et behageligt halklima, som sikres af et ventilationsanlæg. Kæmpestore væg- og loftsvinduer sørger for meget indfald af dagslys. De nye omklædnings- og opholdsrum har også god plads og komfort.


Logistik 4.0

De nye lagerarealer giver god plads til produktionsmaterialer og færdige sikkerhedssko. En smalgangstruck når med højeste hastighed de i alt 2.000 pallepladser og kan dermed hurtigt og effektivt hente de nødvendige produktionsmaterialer.


Arbejde og velbefindend

På inden- og udendørsområdet i nybygningen er der lavet mange pladser til alle medarbejderes ophold i pauserne. Arealerne skal invitere til fælles ophold, hvad enten det er i det grønne under træerne eller på bænkene ved brønden: Her kan alle finde en plads.


Bæredygtig drift

Der er specielt lagt vægt på bygningens bæredygtige drift. Alt regnvandet fra tagfladerne opsamles og anvendes til drift af toiletenhederne. Solenergien omdannes til elektrisk spænding ved hjælp af fotovoltaik og kan således dække bygningens samlede strømforbrug. Varmeanlægget er baseret på højmoderne varmepumper og kan drives helt uden fossile brændstoffer.