OM ESD SIKKERHEDSSKO


Sikkerhedssko i henhold til DIN EN ISO 20345

Generelt produceres alle sikkerhedssko i henhold til bestemmelserne i DIN EN ISO 20345. I normen er det intet krav om/test efter ESD-standarden. Her er kun antistatikområdet for sikkerhedssko defineret.

 

Antistatiske sko skal anvendes, når det er nødvendigt at reducere statisk elektricitet, og kontakt med udstyr, som er spændingsførende, samtidig ikke er udelukket. Normalt er små strømstød på grund af statisk elektricitet ikke farlige for mennesker, men de kan dog på eksplosionsfarlige områder eller ved berøring af følsomme komponenter få voldsomme konsekvenser.

 


I normen DIN EN ISO 20345 defineres kontaktmodstanden for alle sikkerhedssko. Den skal ligge i området større end 105 ohm (100 kohm) og mindre end 109 ohm (1.000 mohm).

 

Mærkning af ESD-sko

ESD-symbolet i henhold til DIN EN 61340 er beregnet til mærkning af ESD-produkter. Her drejer det sig ikke om et krav i skonormen DIN EN ISO 20345. Sko, som betegnes som ESD-sko, garanterer en elektrisk kontaktmodstand ved menneske-sko-underlag målemetoden i henhold til DIN EN 61340-5-1 på <108 ohm (100 mohm). Dette fungerer som produktbeskyttelse i produktionen og ved anvendelse på eksplosionsfarlige områder.

 


Principielt har ESD-sko de samme sikkerhedsegenskaber som sko uden ESD-symbol. Skoproducenten garanterer her udelukkende den ovenfor definerede kontaktmodstand. De sikkerhedsrelevante egenskaber er identiske ved de to skogrupper, således at f.eks. også elektrikeren skal bære ESD-sikkerhedssko ved sine normale arbejdsopgaver. Om der ved arbejde på anlæg eller komponenter, som er spændingsførende, skal træffes videregående sikkerhedsforanstaltninger, skal besluttes efter en risikoanalyse af arbejdspladsen. I DGUV 112-191 for anvendelse af fod- og knæbeskyttelse specificeres den nedre værdi på 105ohm (0,1 mohm) som nedre grænse for et produkts modstand for at sikre en begrænset beskyttelse mod farlige elektriske gennemstrømninger af kroppen (stød) ved arbejde op til 230 V.