GLÆDE, SJOV, TEAMWORK - GINCANA 2022

Oktoberfest IN BOM RETIRO – sådan lød mottoet ved dette års sundhedsuge hos ATLAS Brasil

Afslutningsarrangementet „GINCANA“ var højdepunktet på „sundhedsugen til forebyggelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme“ (SIPAT). Mere end 1.200 medarbejdere forvandlede dette event til en unik oktoberfest. De enkelte afdelinger fandt sammen i hold og startede konkurrencen med masser af energi, følelser og et show for familie og venner. Over 2.000 besøgende gjorde denne dag til en særlig oplevelse. Allerede den forudgående uge fandt medarbejderne sammen og opfordrede til at donere, og startede en social-walk gennem byen Estrella. For hver løber donerer ATLAS 10,00 RS til fordel for børnehjælpeorganisationen APAE i Bom Retiro. I alt havde flere hundrede deltagere på denne dag ydet deres bidrag til understøttelse af trængende børn. Med stor fornøjelse overrakte administrerende direktør Andreas Prentki en check på over 20.000 RS til børnehjælpeorganisationen. „Vi glæder os over dette bidrag til solidaritet og værdsætter organisationens vigtige tiltag for børnene og det samlede fællesskab i Bom Retiro“ sagde Andreas Prentki. I dette års sundhedsuge blev ATLAS-medarbejderne skolet i talrige workshops, således var emner som ergonomi og bevægelse på arbejdspladsen, sund ernæring eller foranstaltninger til sundhedsfremme kun nogle af emnerne, som blev intensivt behandlet i denne uge.