Tillsättning av fasta ämnen till produktionscykeln


Mellansula

Tillsättning av fasta ämnen till produktionscykeln för att minska användningen av råvaror

Vid tillverkningen av mellansulan i direktsulanläggningen uppstår naturligtvis produktionsspill. Vi samlar nu in dessa PU-rester, granulerar dem och återför dem till produktionscykeln. På grund av denna process består 20 % av mellansulan på Recycling Safety Shoe av tillsatta fasta ämnen. Vid tillverkningen av mellansulan för en enskild sko kan vi alltså spara in en femtedel av primärmaterialen och därmed minska användningen av råmaterial (polyol och isocyanat).

 

Från vänster: THOMAS LANZKI (CSR-chef), HENDRIK SCHABSKY (CEO ATLAS), MAXIMILIAN SCHULTE(CSR-projektledare)

 

MPU® CUTTER

  • Tillsättning av granulerade ATLAS® PU-produktionsrester
  • Återmatning till produktionscykeln
  • Reducering av primärmaterialen
  • Unikt inom skyddsskorsbranschen