EUROPEISKA STANDARDER


EN ISO 20345

ATLAS® säkerhetsskor tillverkas uteslutande enligt kraven i EN ISO 20345 och ger därmed användaren största möjliga skydd. De inbyggda skyddshättorna är certifierade för höga belastningar med en tryck-/stötverkan på 200 joule. Därutöver överträffas de nödvändiga standardkraven hos ATLAS och säkerhetsskor produceras som ligger långt över kvalitetsstandarden.

MER INFO ➔


EN ISO 20349:2017

Standarden EN ISO 20349:2017 ställer ytterligare krav på gjutar- och svetsarstövlar. Skorna måste genomgå olika tester och motstå extrem värmeinverkan och kontaktinverkan med smält metall. Detta gäller särskilt för övermaterialets beskaffenhet liksom för sulsystemets värmebeständighet. Vid en omfattande gjuttest med TÜV Rheinland har ATLAS® uppfyllt alla krav för gjutar- och svetsarstövlar enligt EN ISO 20349:2017.

MER INFO ➔


EN ISO 20347

Alla ATLAS-yrkesskor tillverkas enligt den europeiska standarden EN ISO 20347:2012. Standarden fastställer grund- och extrakrav för yrkesskor för vilka det inte består några mekaniska risker (genom stöt- eller tryckinverkan). Yrkesskor enligt EN ISO 20347:2012 produceras vanligtvis utan tåskyddshätta. 

MER INFO ➔