ATLAS® NYBYGGE 4.0

Viktiga händelser för fabrikens utveckling var förvaltnings- och logistikcentralens nybyggen 2002 och 2008. 2014 och 2018 upprättades ytterligare två logistikhallar med en yta på vardera 3.000 m². Den senaste byggnaden som färdigställdes i november 2020 är ett alldeles speciellt highlight. Med modernaste teknik uppstod efter 18 månaders byggtid mitt på fabriksområdet i Dortmund en produktions- och logistikhall med en yta på 3500 m².

Please note: Once you watch the video, data will be transmitted to Youtube/Google. For more information, see Google Privacy.

Moderna arbetsplatser

I den nya produktionshallen kommer sammanlagt 50 medarbetare från slutmonteringen, den så kallade finishen, omgående att finna sin nya arbetsplats. För teamets välbefinnande har särskild vikt lagts på ett angenämt hallklimat som säkerställs med ett särskilt ventilationssystem. Generöst tilltagna vägg- och takfönster sörjer optimalt för dagsljus. Även de nya omklädnings- och dagrummen är bekväma och har mycket plats.


Logistik 4.0

De nya lagerytorna erbjuder mycket plats för produktionsmaterial och färdiga säkerhetsskor. Smalgångstrucken når med högsta hastighet de sammanlagt 2000 uppställningsplatserna för lastpallar och kan därmed snabbt och effektivt tillhandahålla nödvändigt produktionsmaterial.


Arbeta och må bra

På nybyggnadens inre och yttre område inrättades många pausplatser för alla medarbetare. Ytorna ska inbjuda till gemensamma sammankomster vare sig det sker i grönområdet under träden eller på bänkarna vid brunnen – här finner var och en sin plats.


Varaktig drift

Särskild uppmärksamhet riktades mot byggnadens varaktiga drift. Allt regnvatten från taken samlas upp och användes för WC-enheternas drift. Med hjälp av fotovoltaik omvandlas solenergin till elektrisk spänning och kan på så sätt täcka byggnadens hela strömbehov. Värmesystemet sköts av moderna värmepumpar och kan drivas helt utan fossila bränslen.