ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE


Säkerhetsskor enligt DIN EN ISO 20345

Generellt produceras alla säkerhetsskor enligt bestämmeserna i DIN EN ISO 20345. I den standarden finns det inga krav/tester för ESD-standard. Här är endast antistatikområdet för säkerhetsskor definierat.

 

Antistatiska skor måste användas när det är nödvändigt att reducera elektrostatisk uppladdning och samtidigt kontakt med strömförande apparater inte kan uteslutas. Vanligtvis är små strömstötar på grund av elektrostatisk urladdning inte farliga för människor men kan i för explosionsfara utsatta områden eller vid kontakt med känsliga komponenter ha allvarliga följder.


I standarden DIN EN ISO 20345 definieras genomgångsmotståndet för alla säkerhetsskor. Detta måste ligga i området större än 105 ohm (100 kiloohm) och mindre än 109 ohm (1000 megaohm).

Märkning av ESD-skor

ESD-symbolen enligt DIN EN 61340 används för märkning av ESD-produkter. Därvid handlar det inte om ett krav enligt skostandarden DIN EN ISO 20345. Skor som betecknas som ESD-skor garanterar genom mätmetoden människa-sko-golv enligt DIN EN 61340-5-1 ett elektriskt genomgångsmotstånd på  <108 ohm (100 megaohm). Detta tjänar produktskyddet vid tillverkningen och vid användning i för explosionsfara utsatta områden.


Principiellt har ESD-skor samma säkerhet som skor utan ESD-symbol. Skotillverkaren garanterar endast ovan definierade genomgångsmotstånd. De säkerhetsrelevanta kännetecknen är hos båda skogrupperna identisk, så att t.ex. även en elektriker måste använda ESD-säkerhetsskor vid sin normala verksamhet. Om arbeten på strömförande anläggningar eller komponenter kräver ytterligare säkerhetsåtgärder måste bedömningen på arbetsplatsen avgöra. I DGUV 112-191, för användning av fot- och knäskydd, specifieras det undre värdet på 105 ohm (0,1 megaohm) som understa gräns för en produkts motstånd för att säkerställa ett begränsat skydd mot farliga elektriska stötar genom kroppen vid arbeten på upp till 230 V.