C-TEC® -teknologi


Om det måste vara metallfritt. Den anatomiskt utformade tåskyddshättan av high-techplast är lätt och förskjuter skons tyngdpunkt mot fotens mitt. På så sätt medverkar denna aktivt för att undvika snubbling genom obalans. Denna metallfria tåskyddshättas termiskt neutrala förhållande låter inga köldbryggor uppstå i skons inre och garanterar därmed ett skönt fotklimat under alla årstider.

Please note: Once you watch the video, data will be transmitted to Youtube/Google. For more information, see Google Privacy.