(Kopie 4)

ATLAS® STÖDER UNNA CITY RING

Varje år i slutet av året är det bra att använda: företag skriver och får många brev och kort till jul. En gång på papper, nu alltmer digital, men alltid som ett tack för samarbetet i kombination med bästa önskningar för det kommande året.

Sanna ord som kommer från hjärtat, men många saker kommer att vara annorlunda i detta speciella 2020. Under det år som nu slutar har ett osynligt virus gjort det klart för oss alla hur viktigt och omätbart högt värdet av en stark gemenskap är, hur viktig sammanhållning, samarbete och lojalitet är och hur förståelse varandras (svåra) situation är.

I år vill ATLAS® tacka 240 anställda på Dortmund-Wickede mer än någonsin. I enlighet med mottot ”support your local” kommer ATLAS® att ge sina anställda en kupong för City-Ring Unna till jul. Året var inte enkelt för företag i branschen utan särskilt för små lokala återförsäljare och restauratörer.

"Året var inte bara enkelt för företag i branschen, utan särskilt för små, lokala återförsäljare och restauratörer", säger Hendrik Schabsky, VD för Atlas, som fick cirka 240 kuponger från tisdagen (8 december). Thomas Weber, VD för City-Werbering Unna eV.