(Kopie 4)

[Translate to SE:]

BÄSTA ÖVNING - TILLVERKANDE HÅLLBART

Under tillverkningen av ATLAS® yttersula i polyuretan förvärms sulformarna för skumningsprocessen. ATLAS® har utvecklat en individuell och unik lösning tillsammans med en tysk tillverkare av solteknik, som avsevärt minskar energiförbrukningen och skyddar miljön på lång sikt.

För detta ändamål installerades totalt 300 m2 solpaneler på produktionstaket, genom vilket ett bärarmedium flyter. Detta bärarmedium värms upp till 100 ° C med jämna låga nivåer av solstrålning och matas sedan in i en värmelagringsenhet. Denna värmelagring är i sin tur ansluten till våra produktionsmaskiner och värmer nu värmeväxlarens värmeväxlare direkt på maskinen. Den erforderliga framledningstemperaturen på 60 ° C kan således överföras till maskinerna i 24 timmar - även på grund av värmelagring. Detta innebär att 100% av den elektriska energin kan sparas på 70% av de årliga arbetsdagarna och ersättas med solenergi.