DU PLANTERAR VI DONERAR -ATLAS VID A+A 2023

Mer än 3 000 växtkuber delades ut på mässan A+A 2023 i Düsseldorf. Vi är mycket glada över detta engagemang för att skydda skogar och miljö och att vi kunde samla in totalt 12 000 euro för att stödja WWF:s insamlingskampanj "Forest".

Skogar spelar en avgörande roll eftersom de säkrar vattenförsörjningen, skapar livsmiljöer och förbättrar luftkvaliteten. Trots globala utmaningar som skogsbränder och olaglig avverkning är vi fast beslutna att bidra på ett positivt sätt.

Vi vill tacka er för ert stöd, som har gjort det möjligt för oss att intensifiera våra ansträngningar för att skydda skogarna!

LÄR MER