OVER ESD VEILIGHEIDSSCHOENEN


Veiligheidsschoenen conform DIN EN ISO 20345

Het ESD-symbool conform DIN EN 61340 is bedoeld om ESD-producten te markeren. Het gaat hierbij niet om een vereiste van de schoennorm DIN EN ISO 20345. Schoenen die als ESD-schoenen gemarkeerd worden, garanderen een elektrische overgangsweerstand van de mens-schoen-vloer-meetmethode conform DIN EN 61340-5-1 van <108 ohm (100 m Ω). Dit is bedoeld voor de productbescherming bij de fabricage en bij het gebruik op plaatsen met ontploffingsgevaar.

 

Over het algemeen worden alle veiligheidsschoenen geproduceerd volgens de richtlijnen van de DIN EN ISO 20345. In de norm is er geen eis/test voor de ESD-standaard. Hier zijn alleen de antistatische normen voor veiligheidsschoenen gedefinieerd.

 


Antistatische schoenen moeten worden gebruikt wanneer de noodzaak bestaat om elektrostatische oplading te verminderen en tegelijkertijd het aanraken van onder spanning staande apparaten niet uitgesloten is. Normaliter zijn kleine elektrische schokken als gevolg van elektrostatische ontlading voor mensen niet gevaarlijk; op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat of bij het aanraken van gevoelige componenten kunnen ze echter zwaarwegende gevolgen hebben.

 

Markering van ESD-schoenen

In de norm DIN EN ISO 20345 wordt de overgangsweerstand voor alle veiligheidsschoenen gedefinieerd. Deze moet zich in het bereik groter dan 105 ohm (100 k Ω) en kleiner dan 109 ohm (1.000 m Ω) bevinden.

 


 

In principe hebben ESD-schoenen dezelfde veiligheidskenmerken als schoenen zonder ESD-symbool. De schoenfabrikant garandeert hier slechts de hierboven gedefinieerde overgangsweerstand. De voor de veiligheid relevante kenmerken zijn bij beide schoengroepen identiek, zodat bijv. ook de elektrotechnicus voor zijn normale werkzaamheden ESD-veiligheidsschoenen moet dragen. Of er voor werkzaamheden aan onder spanning staande installaties of componenten daarnaast nog extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, moet aan de hand van een risicobeoordeling van de werkplek worden geëvalueerd. In de DGUV 112-191, voor het gebruik van voet- en kniebescherming, wordt de onderste waarde van 105 ohm (0,1 m Ω) als onderste grens voor de weerstand van een product gespecificeerd, om een begrensde beveiliging tegen gevaarlijke elektrische doorstromingen van het lichaam (stroomstoten) bij werkzaamheden tot max. 230 V te garanderen.