EUROPEISK STANDARD FÖR SÄKERHETSSKOR


Kategoriförklaring – EN ISO 20345:2011

SB

Alla grundkrav enligt EN ISO 20345:2011 uppfylls. 

 

S1

Alla grundkrav uppfylls. Dessutom uppfylls följande extrakrav: Slutet hälområde, antistatik, energiupptagningsförmåga i hälområdet, bränslebeständighet.

 

S1P

Är utrustad med en genomtrampsäker mellansula och uppfyller alla grundkrav enligt EN ISO 20345:2011 S1.

 

S2

Alla grundkrav och extrakrav enligt S1 uppfylls. Dessutom uppfylls nedanstående extrakrav: Vattentäthet och vattenabsorption.

 

S3

Alla grundkrav och extrakrav enligt S2 är uppfylls och skorna är dessutom utrustade med en genomtrampsäker mellansula och en profilerad gångsula.

 


Halksäkerhet, symbolförklaring

SRA

Halksäkerhet på golv av keramikplattor med natriumlaurylsulfatlösning

SRB

Halksäkerhet på stålgolv med glycerol

SRC

Halksäkerhet på golv av keramikplattor med natriumlaurylsulfatlösning och på stålgolv med glycerol

Extrakrav, symbolförklaring

P

(penetration) Sulsystemets genomtrampningssäkerhet 

A

Antistatiska skor

E

Energiupptagningsförmåga i hälområdet

HI

(heat isolation) Sulsystemets värmeisolering 

CI

(cold isolation) Sulsystemets köldisolering

WRU

Skoöverdelens vattengenomsläpplighet och -upptagning

HRO

(heat resistent outsole) Värmebeständighet  
- gångsulans förhållande vid värmekontakt

FO

bränslebeständighet 

M

 (metatarsal protection) Mellanfotsskydd

För vidare information finner du nedan ATLAS-produktinformation enligt EN ISO 20345:2011 för nerladdning: