HARTELIJK DANK KLAUS WULF VOOR 39 JAAR ATLAS!

Klaus Wulf, onze ten zeerste gewaardeerde collega, gaat na indrukwekkende 39 jaren dienst bij ATLAS met welverdiend pensioen.

Voor je nieuwe levensfase wensen we je oprecht geluk, succes en vooral gezondheid. Na je onvermoeibare inzet voor ATLAS zal een grote leemte ontstaan.

Klaus, wij willen je hartelijk bedanken voor de talrijke gezamenlijke ervaringen en de heerlijke momenten die we met elkaar hebben gedeeld!